Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

układ scalony

Urządzenie elektroniczne, zwykle małych rozmiarów, w którego wnętrzu znajduje się bardzo wiele układów elektronicznych takich jak tranzystory, oporniki czy kondensatory. Układy te są upakowane bezpośrednio na krzemowym lub innym półprzewodnikowym materiale. Wyróżniamy następujące rodzaje układów scalonych: SSI (small-scale integration - integracja w małej skali): do 100 układów w jednej kości, MSI (medium-scale integration - integracja w średniej skali): od 100 do 3000 układów w jednej kości, LSI (large-scale integration - integracja w dużej skali): od 3000 do 100 000 układów w jednej kości, VLSI (very large-scale integration - integracja o bardzo dużej skali): od 100 000 do 1 000 000 układów w jednej kości oraz ULSI (ultra large-scale integration - integracja w ultradużej skali): powyżej 1 000 000 układów w jednej kości. Przykładami układów scalonych w komputerach są: procesory, UART, procesory graficzne, chipsety, RAM itd.