Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

UNC

Jedna z metod zapisu ścieżek sieciowych. Położenie obiektu według standardu UNC określa się następująco: \\nazwaserwera\nazwaudzialu\sciezka\nazwapliku Cała nazwa zaczyna się dwoma znakami Backslash. Następnie widnieją kolejno (przedzielane pojedynczymi znakami Backslash): nazwa serwera, nazwa, pod jaką został udostępniony katalog, ścieżka dostępu i, opcjonalnie, nazwa konkretnego pliku. Konwencja UNC jest wykorzystywana najczęściej w sieciach LAN opartych na oprogramowaniu firmy Microsoft. Ang. Universal Naming Convention - uniwersalna konwencja nazewnictwa. Por. ścieżka dostępu, ścieżka sieciowa.