Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Unicode

Rozbudowana w stosunku do ASCII tablica znaków, która opisuje przyporządkowanie poszczególnych liter do odpowiadających im wartości liczbowych. Unicode jest o tyle lepszy, że działa na liczbach 16-bitowych, a więc może opisać 216, czyli 65 536 różnych znaków, co wystarcza do zapamiętania większości liter używanych we wszystkich alfabetach świata. Standard jest cały czas rozwijany. Jak do tej pory zakodowanych zostało ok. 39 000 znaków, z czego 21 000 to chińskie ideogramy. Pozostałe wolne miejsca czekają na zapełnienie. Unicode został opracowany w latach 1988-1991 przez firmę Unicode Consortium. Unicode jest obsługiwany przez Windows NT i nowsze oraz niektóre programy biurowe, takie jak Word 97 czy cały pakiet biurowy Office 2000. www.unicode.org