Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

UnifiedShader

Jednostka cieniowania wierzchołków mogąca spełniać funkcję PixelShader, VertexShader lub Geometry Shadera - zależnie od potrzeb. Zastosowanie w architekturze układu graficznego Unified Shaderów pozwala lepiej wykorzystać moc karty graficznej, ponieważ wszystkie jednostki cieniowania są wykorzystywane. W klasycznych konstrukcjach zdarzają się przypadki nierównomiernego rozłożenia mocy, niektóre sceny 3D bowiem wymagają większego użycia Pixel Shaderów, a niektóre większego użycia Vertex Shaderów. Ang. zunifikowana jednostka cieniowania.