Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

UPnP

Technologia, która pozwala na automatyczne wykrywanie ustawień sieci przez urządzenia sieciowe, takie jak rutery, drukarki, skanery, access pointy, kamery sieciowe. Sprzęt zgodny z UPnP jest automatycznie wykrywany i konfigurowany przez różne systemy operacyjne z aktywną usługą UPnP. Nie są do nich wymagane żadne sterowniki ani konfigurowanie. Urządzenia zgodne z UPnP wyświetlane są w Windows w oknie Moje miejsca sieciowe. Aplikacje i systemy korzystające z UPnP uzyskują automatyczny dostęp do zasobów urządzeń i mogą na przykład na czas trwania sesji samodzielnie komunikować się z ruterem w celu przekierowania potrzebnych portów lub uruchomić drukowanie na drukarce sieciowej. Ang. Universal Plug and Play - uniwersalne Plug and Play.