Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

usuwanie

Proces eliminacji danych komputerowych z zamiarem permanentnej ich likwidacji. Usuwanie tekstu odbywa się za pomocą klawiszy Delete i Backspace. Do usuwania plików i folderów używamy natomiast klawisza Delete lub też polecenia Usuń (w Windows) wybieranego z menu. W MS--DOS do tego samego celu używa się komendy DEL. W nowoczesnych systemach operacyjnych ze względów bezpieczeństwa usuwane pliki i foldery nie giną bezpowrotnie, ale umieszczone są w specjalnym miejscu na dysku twardym zwanym w Windows Koszem. Dopiero usunięcie informacji z Kosza wymazuje je na zawsze z dysku twardego. Usuwanie jest zwane także kasowaniem, pierwszy termin odnosi się raczej do plików i folderów, drugi - do komputerowego tekstu.