Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

uwierzytelnianie

1. Uwierzytelnianie to potwierdzenie uprawnień użytkownika do wykonania określonej operacji. Najczęściej polega na podaniu login i hasła. 2. W wypadku wysyłania e-mail, jest to sprawdzanie tożsamości osoby wysyłającej pocztę e-mail. Jeśli serwer poczty elektronicznej nie wymaga uwierzytelniania, dowolna osoba może wysłać wiadomość e-mail z naszego konta pocztowego, podszywając się w ten sposób. Do uwierzytelniania najczęściej wykorzystuje się ten sam login oraz hasło, którego używa się do odbierania wiadomości. Por. SMTP, POP3. Ang. authentication.