Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

V.92

Standard V.xx modemów opublikowany przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU). W stosunku do poprzedniego standardu V.90, standard V.92 pozwala na szybsze wysyłanie danych do internetu (do 48 000 bitów na sekundę), natomiast maksymalna prędkość odbierania danych jest taka sama jak w V.90 i wynosi 56 000 bitów na sekundę. Nowy protokół kompresji V.44 jest bardziej skuteczny niż stosowany w modemach V.90 protokół V.42bis. Kolejne połączenia z tym samym numerem mogą być nawiązywane szybciej dzięki temu, że parametry połączenia wynegocjowane przez modem mogą być zapamiętywane. Standard V.92 przewiduje również możliwość zawieszania połączenia z internetem na czas przeprowadzania rozmów telefonicznych (połączenie z internetem nie jest wtedy całkowicie przerywane).