Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

VBA

Zubożona wersja języka programowania Visual Basic, która została wbudowana w niektóre aplikacje firmy Microsoft - głównie w programy biurowe. Dzięki VBA istnieje możliwość rejestrowania makr w tych programach, gdyż makra są właśnie zapisywane jako kod źródłowy VBA. Programista jest w stanie, używając tego języka programowania, znacznie zmodyfikować zachowanie programów biurowych, a także wyposażyć je w nowe możliwości. Ang. Visual Basic for Applications - Visual Basic dla Aplikacji.