Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

VBR

Metoda kodowania plików muzycznych stosowana m.in. w formatach MP3 i OGG. W odróżnieniu od metody CBR, podczas kompresji kodek dostosowuje bitrate utworu do zawartości oryginalnego pliku muzycznego. Większość aplikacji służących do tworzenia plików skompresowanych metodą VBR pozwala na określenie dolnych i górnych granic bitrate`u. Ang. Variable Bitrate - zmienny bitrate.