Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

VESA

Konsorcjum zrzeszające producentów kart graficznych i monitorów, które zajmuje się tworzeniem coraz doskonalszych standardów prezentacji obrazu. Dwie najbardziej znane specyfikacje opracowane przez VESA to: SVGA oraz Vesa Local Bus. Ang. Video Electronics Standards Association - Stowarzyszenie Producentów Elektronicznych Standardów Wideo. www.vesa.org