Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Najbardziej rozpowszechniony standard wytwarzania kaset, kamer wideo i magnetowidów, opracowany w 1975 r. przez japońską firmę JVC. Kasety VHS oferują dobrą jakość obrazu i dźwięku oraz czas odtwarzania do pięciu godzin. Liczba na kasecie (np. 180, 240 lub 300) oznacza czas odtwarzania kasety w minutach. Szerokość taśmy w kasecie VHS wynosi 12,7 mm. Dziś kamery VHS są mało popularne ze względu na wagę i wymiary, jednak magnetowidy i kasety w tym standardzie doskonale przyjęły się w domach, stąd też w wypożyczalniach filmów znajdują się głównie kasety VHS. Ang. Video Home System - domowy system wideo. Por. VHS-C, Video 8, DV, DVD.