Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

VoIP

Technologia przesyłania głosu za pomocą łączy internetowych. VoIP to tak naprawdę zestaw wielu standardów, metod kompresji dźwięku i protokołów - najważniejsze i najbardziej popularne to SIP oraz H.323. Technologię VoIP wykorzystują niemal wszystkie komunikatory głosowe, w tym najbardziej znany Skype. Niestety, przy wolnych lub bardzo obciążonych łączach jakość dźwięku bywa czasami niezadowalająca - mogą występować opóźnienia, zniekształcenia i przerwy w przekazywaniu głosu. Ang. Voice over IP - głos przez protokół IP. Por. telefon internetowy, Skype.