Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

W3cache

Rodzaj serwera proxy, którego zadaniem jest przechowywanie kopii stron WWW. Dzięki temu użytkownicy mają do nich szybszy dostęp, gdyż dane zamiast z odległych lub wolnych serwerów pobierane są z bliskiego serwera. Aby korzystać z serwera W3cache, należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę internetową, wpisując właściwy adres serwera W3cache oraz port na którym działa. Ang. WWW cache - pamięć podręczna stron WWW.