Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

wait state

Czas, w którym procesor lub magistrala danych nie przetwarza (nie przesyła) żadnych danych. Przyczyną wait state`ów jest różnica w szybkości pracy dwóch komponentów komputera. Powstaje ona najczęściej, gdy procesor szybciej przetwarza dane, niż pamięć RAM jest w stanie mu je dostarczać (por. DRAM). Liczbę wait state`ów ustawia się w BIOS-ie komputera - wartość zero oznacza wyłączenie ich. Na nowych płytach głównych, na których montuje się pamięci SDRAM, wait state`y nie są już stosowane. Ang. stan oczekiwania.