Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

wardriving

Termin oznaczający proces wyszukiwania sieci bezprzewodowych na wybranym terenie. W procesie tym poza samochodem wykorzystywany jest notebook lub palmtop wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową, dodatkowa antena, oprogramowanie, a często również odbiornik GPS, umożliwiający precyzyjne lokalizowanie sieci na mapie. Informacje o znalezionych sieciach są zwykle publikowane w internecie. Miejsca, w których wykryto sieć, bywają też oznaczane specjalnymi znakami nanoszonymi kredą. Słowo wardriving powstało jako połączenie zwrotu war (Wireless Access Revolution, rewolucja bezprzewodowego dostępu) ze słowem driving oznaczającym jazdę samochodem.