Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

wartość domyślna

Z góry ustalona wartość lub rodzaj przyjętego ustawienia w programie, zanim zdefiniuje je użytkownik. Kiedy program otrzymuje instrukcje wykonania czynności, sprawdza najpierw wartości zadanych parametrów. Jeżeli wartość któregoś parametru nie została zdefiniowana przez użytkownika, program stosuje wartość domyślną. Wartość domyślna to wartość, z której, zdaniem programistów, użytkownik skorzysta najczęściej. Oto przykład wartości domyślnej w środowisku GUI: gdy użytkownik postanowi zamknąć dokument edytora tekstu, przed zachowaniem na dysku twardym ostatnich zmian, program zapyta go, czy chce dokument zapisać, czy nie pragnie tego uczynić, czy też może chce zaniechać jego zamykania. Jako najbardziej prawdopodobną reakcję program przewiduje chęć zapisania dokumentu. Dlatego kiedy użytkownik naciśnie następnie klawisz Enter, spośród trzech operacji wykonana zostanie właśnie ta pierwsza - domyślna.