Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

wątek

1. W programowaniu część aplikacji, która może zostać wywołana niezależnie od innych części. Należące do tego samego procesu wątki dzielą wspólny adres pamięci. Por. wielowątkowość. 2. Na liście dyskusyjnej lub grupie dyskusyjnej, lub w programie pocztowym seria wiadomości dotyczących jednego tematu.