Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

wersja

Numer, który jednoznacznie określa dany program. Nowsze wersje programów mają zwykle wyższe numery i tak np. Word 8.0 (inaczej określany jako Word 97) jest nowszy od Worda 7.0 (95). Typowa numeracja składa się z liczb rozdzielonych kropką, np. Internet Explorer 5.5. Liczba przed kropką jest ważniejsza i wystarcza zwykle do zorientowania się, z jakim programem mamy do czynienia. Liczba po kropce zmienia się, gdy programiści wprowadzają niewielkie zmiany do programu, zwykle po to, by naprawić wykryte w nim błędy (bugi).