Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

werteks

Wierzchołek trójkąta. Z trójkątów składają się wszystkie renderowane obiekty w grafice trójwymiarowej. Z matematycznego punktu widzenia każdy obiekt można opisać, podając współrzędne werteksów. Dodatkowo każdemu werteksowi przypisana jest informacja o kolorze i przezroczystości, koordynaty tekstur i parametry wektora prostopadłego do powierzchni, do której należy werteks. Ang. vertex. Por. VertexShader.