Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

widżet

1. Elementy interfejsu graficznego użytkownika (GUI), za pomocą których może się on komunikować z komputerem. Jest wiele rodzajów widżetów, jak pole wyboru, przycisk radiowy, menu i inne. 2. Widżetami nazywa się też niewielkie aplikacje dołączone do przeglądarki Opera, które wyświetlają na pulpicie pożyteczne lub zabawne informacje, często łącząc się w tym celu z Internetem. Por. plug-in.