Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

wieloprocesorowy komputer

Komputer, na którego płycie głównej zamontowany jest więcej niż jeden procesor. Komputery wieloprocesorowe wymagają specjalnych płyt głównych, na których znajduje się odpowiednia liczba gniazd do ich montażu. Ze względu na wyższą cenę takich rozwiązań, komputery wieloprocesorowe spotyka się raczej w dużych firmach, gdzie pracują one jako serwery. Por. CPU.