Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

wielozadaniowość bez wywłaszczania

Cecha systemu operacyjnego. W trybie wielozadaniowości bez wywłaszczania aplikacja ma określony czas na wykonanie czynności. Jeżeli w czasie pracy zawiesi się, to nie zwróci systemowi operacyjnemu kontroli i wszystkie inne aplikacje łącznie z samym systemem operacyjnym ulegną również zawieszeniu. Podobna sytuacja występuje, gdy aplikacja nie została poprawnie napisana (tzn. tak, aby co jakiś czas zwracała kontrolę nad systemem procesorowi). W takim wypadku albo doprowadzi to do zawieszenia systemu, albo też zablokuje pracę wszystkich innych programów uruchomionych w systemie do czasu, gdy zakończy działanie. W ten sposób działają programy uruchomione w systemach operacyjnych Windows 3.x. Por. wielozadaniowość z wywłaszczaniem.