Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Windows 95

32-bitowy system operacyjny firmy Microsoft, następca rodziny Windows 3.x. Jego sprzedaż rozpoczęto w 1995 r. - stąd też nazwa (kolejnym numerem dla tej wersji Windows był numer 4.0). Windows 95 okazał się produktem przełomowym, zarówno ze względu na zmieniony interfejs użytkownika i dodatkowe możliwości, jak i sprzedaż. Swoją popularność zawdzięcza m.in. temu, że ma wbudowane sterowniki do tysięcy urządzeń. Windows 95 jest systemem wielozadaniowym (por. wielozadaniowość z wywłaszczaniem), obsługuje pamięć wirtualną, długie nazwy plików, a także standard Plug and Play. Windows 95 ewoluował - jego kolejne wersje oznaczano literami OSR i numerami. Por. Windows 95 OSR 2, Windows 98, Windows Millennium, Windows XP.