Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

WinFS

Nazwa kodowa nowego systemu przechowywania danych Microsoft, który miał pojawić się wraz z Windows Vista. Ostatecznie w czrwcu 2006 Microsoft ogłosił, że WinFS nie będzie częścią systemu Windows, ale niektóre elementy tej technologii zostaną użyte w nowych wersjach programów SQL Server i ADO.NET. WinFS miał być rodzajem nakładki na NTFS, bazą danych o plikach, opartą na języku XML i serwerze baz danych Microsoft SQL. Dane miały być przechowywane na podstawie różnych kryteriów zawartości, takich jak autor pliku, temat pliku czy słowa kluczowe. Miało to ułatwiać zarówno zarządzanie plikami, jak i wyszukiwanie potrzebnych danych. W użyciu są dwa rozwinięcia akronimu WinFS: Windows File System (system plików systemu Windows) oraz Windows Future Storage (przyszłościowe magazynowanie danych w Windows). Por. system plików, FAT32, NTFS.