Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

WINS

Metoda kojarzenia nazwy komputera z jego adresem IP zaimplementowana w serwerach Windows NT/2000. Dzięki WINS użytkownicy sieci nie muszą pamiętać adresów IP innych komputerów i mogą posługiwać się łatwiejszymi do zapamiętania nazwami NetBIOS. Ang. Windows Internet Naming Service - usługa nazewnictwa internetowego Windows. Por. DNS.