Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

wirus makr

Obecnie często spotykany rodzaj wirusa komputerowego przenoszonego w dokumentach tworzonych w programach biurowych firmy Microsoft: Word (edytor tekstu), Excel (arkusz kalkulacyjny) i ostatnio także Access (program do tworzenia baz danych). Wirusy makr wykorzystują fakt, że do dokumentów tworzonych w tych programach można dołączać kod źródłowy VBA (zwany językiem makr - stąd nazwa wirusa). Wirusy makr są stosunkowo niegroźne - wyświetlają różne komunikaty na ekranie, czasem ukrywają niektóre funkcje programów, rzadziej uszkadzają dokumenty. Po otworzeniu dokumentu zawierającego wirusa makr, wszystkie kolejno otwierane dokumenty zostaną również zarażone - często nie pomoże nawet zamknięcie programu i jego ponowne uruchomienie. Programy biurowe mają zabezpieczenia przed wirusami makr, a programy antywirusowe potrafią zwalczyć większość tego typu wirusów, nie uszkadzając przy tym dokumentów.