Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

wyjście cyfrowe audio

Wyjście audio, poprzez które transmitowany jest sygnał dźwiękowy w postaci cyfrowej. Pozwala to na bezstratne przesyłanie dźwięku pomiędzy cyfrowymi źródłami i rejestratorami audio. Popularne są dwa typy wyjść cyfrowych: optyczne i elektryczne. W pierwszym wypadku sygnał przesyłany jest za pomocą impulsów świetlnych poprzez łącze światłowodowe (TOS Link, Miniplug). W drugim, sygnał cyfrowy przesyłany jest przewodem w postaci impulsów elektrycznych (S/PDIF). Wyjścia cyfrowe audio montowane są głównie w sprzęcie audio/wideo, a także w niektórych kartach dźwiękowych.