Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

XHTML

Rozwinięcie języka HTML 4.0 według zasad opisanych przez XML. W odróżnieniu od HTML, XHTML może być rozwijany przez każdą używającą go osobę. Dzięki temu można tworzyć nowe sposoby prezentowania informacji na stronach WWW bez obaw, że przeglądarki internetowe nie będą potrafiły poradzić sobie z ich wyświetleniem. Ang. Extensible Hypertext Markup Language - rozwijalny język oznaczeń hipertekstowych.