Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

zadanie

Uruchomiona w systemie operacyjnym aplikacja z przyporządkowanym jej numerem, dzięki któremu system może nią odpowiednio zarządzać. Część zadań jest uruchamianych automatycznie po starcie komputera (np. Eksplorator Windows, a także programy rezydentne). Listę zadań można w Windows zobaczyć po wciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl Alt Del. Te systemy operacyjne umożliwiają również zamykanie zawieszonych zadań.