Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

zaznaczanie

Wskazanie pliku, folderu lub informacji znajdującej się w programie, na której użytkownik chce wykonać określoną operację. Kliknięcie na ikonę pliku lub folderu zaznacza ją. Przesunięcie wzdłuż tekstu kursora myszy, z jednoczesnym przytrzymaniem jej lewego przycisku, zaznacza tekst. Zaznaczone obiekty można następnie usunąć, przesunąć, skopiować, wypełnić (np. tekstem lub kolorem) lub przenieść do schowka.