Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

zdarzenie

Wystąpienie w programie określonej sytuacji, na przykład zakończenie działania aplikacji, kliknięcie w obszarze okna, kliknięcie na przycisk lub wciśnięcie klawisza. W większości języków programowania można bardzo łatwo wykrywać tego typu sytuacje. Dzięki temu programista może sprawić, aby w momencie zajścia określonego zdarzenia (na przykład w chwili kliknięcia na przycisk) aplikacja wykonała odpowiednią akcję (na przykład zakończyła działanie). Ang. event.