Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

zmienna

Miejsce w pamięci, w którym znajdują się dane określonego typu. Aby móc korzystać ze zmiennej (pobierać dane, które ona przechowuje, lub zapisywać do niej informacje) w większości języków programowania trzeba najpierw zdefiniować zmienną, czyli podać jej nazwę i typ. Nazwa zmiennej nie może zawierać spacji, a typ musi ściśle określać rodzaj zmiennej, które chcemy w niej przechowywać. Przykładem typu danych może być boolean (liczby binarne), integer (liczby całkowite), real (liczby rzeczywiste) lub string (tekst).