Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

zmiennopozycyjny

Ponieważ komputery mogą operować jedynie na liczbach całkowitych, do operacji na liczbach ułamkowych używają specjalnego algorytmu zwanego standardem zmiennopozycyjnym. Część całkowita i dziesiętna liczby są traktowane jak dwie oddzielne liczby całkowite i przekształcane do postaci binarnej, na której operują komputery. Komputer następnie odtwarza z nich ponownie liczbę ułamkową. Wiele liczb jest reprezentowanych przez komputer z pewnym przybliżeniem; wynika to z faktu, że przy zamianie ułamka na jego postać dziesiętną otrzymywany jest nieskończony ciąg cyfr, który jest następnie zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej. Operacje na liczbach zmiennopozycyjnych bardzo obciążają procesor - w zamian jednak zakres liczb, które komputer jest w stanie obsłużyć, jest znacznie większy. Nazwa zmiennopozycyjny wynika stąd, że dla przetwarzanych liczb nie ma ograniczenia co do liczby cyfr po przecinku, a więc zmienia on swoją pozycję. Obliczenia zmiennopozycyjne wykonuje koprocesor.