Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

znak zachęty

Ciąg napisów wyświetlany na monitorze komputera pracującego pod kontrolą tekstowego systemu operacyjnego (takiego jak np. MS-DOS) lub w trybie wiersza poleceń, na przykład w konsoli w Windows XP. Informuje on użytkownika, że system jest gotowy do przyjmowania komend z klawiatury i zwykle podaje także otwarty przez użytkownika katalog w formie ścieżki dostępu.